Press Release

प्रदीप नेपाल प्राविधिक नाम हो, म सञ्जय थापा नै हुँ

ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको त्यो गल्ती !